Top
Vrijdag 14 juni 2024
HTC

SV HTC is meer dan een voetbalclub. Van oudsher kent HTC een grote betrokkenheid van leden en veel vrijwilligers, die zich voor onze vereniging inzetten. Wij richten ons niet alleen op het prestatievoetbal van jeugd- en seniorenselectieteams. Wij vinden ook het voetbalaanbod voor recreanten van groot belang. Ook willen wij ons inzetten voor maatschappelijke doelen. De club heeft niet voor niets van de Stichting Meer dan Voetbal het label Meer dan Voetbal ontvangen. HTC ontving dit label in 2010 als één van de eerste amateurvoetbalverenigingen in Nederland voor onze inzet die bijdraagt aan een betere samenleving en met name voor gehandicaptenvoetbal. Wij volgen daarmee op dit punt betaald voetbalclubs als NAC, Vitesse en PSV.

Wat betreft het voetbal schenken we veel aandacht aan de opleiding van onze eigen jeugd. Door opleiding en inpassing van onze eigen jeugd wil HTC het eerste elftal (mannen) prestatief de komende jaren op een hoger plan brengen (tweede/derde klasse niveau). En het eerste elftal van onze vrouwenafdeling speelt landelijk. Dat niveau willen wij graag behouden. HTC heeft een bloeiende meisjes-/vrouwenafdeling, die hiervoor de basis kan leggen. Ook besteden wij veel aandacht aan onze recreatieteams, G-voetbal en hebben wij een 40-plus groep, die met elkaar trainen en er zijn ukken (tot en met 5 jaar) die zich voorbereiden op het pupillenvoetbal.

De afgelopen jaren heeft HTC met de sportclubs op De Pelikaan nauw samengewerkt in de Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan met veel aandacht voor breedtesport, sport voor aandachtsgroepen, bedrijfssport en nieuwe sporten (zoals beachsoccer). Dat heeft ons regionale en landelijke bekendheid en veel positieve aandacht in de pers gegeven. Wij vinden het van belang dat ook de komende jaren deze activiteiten worden voortgezet.

HTC heeft verder een gedragscode, waarin normen en waarden staan beschreven; die bewaken wij. In het veld leren wij onze spelers van jongs af aan wat Fairplay is en respect te tonen voor de tegenstanders, de trainers, leiders en scheidsrechter. Goede sportieve prestaties en gezelligheid gaan bij HTC hand in hand. Naast het voetbal worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd. Dit gebeurt meestal door de supportersvereniging. Voor de jeugd zijn er spelmiddagen, het sinterklaasfeest, het pupillenkamp, de familiedag en de snertloop op nieuwjaarsdag. HTC organiseert ook toernooien voor verschillende doelgroepen! Kijk voor meer informatie op www.svhtc.nl.